Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Katowice sp. z o.o.
telefon: +48 32 4931 000
fax: +48 32 4931 050
e-mail: firma@pkm.katowice.pl
URL: http://www.pkm.katowice.pl

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestu Sądowego
pod numerem KRS: 0000077474 w Sądzie Rejonowym w Katowicach - Wydział VIII Gospodarczy.
Regon: 270563188 NIP: 634-22-72-762.

Zarejestrowano wejść na stronę
Osoba redagująca: Krzysztof Papoń
Adres: PKM Katowice sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 59
40-085 KATOWICE
Numer tel: +48 32 4931 070
Adres e-mail: k.papon@pkm.katowice.pl